ประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ