คำสอนเตี่ย ทำยังไงถึง ‘รวย’

สาระน่ารู้

ประวัติศาสตร์ของการที่ชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีที่แล้ว  ณ วันนั้น ตอนที่ชาวจีนเหล่านั้นหอบเสื่อผืนหมอนใบอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลหนีความยากจนข้นแค้นเข้ามาในไทย และ ไม่ว่าจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ แถมบางคนนั้น ยังประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จนรวยล้นฟ้า นั่นเป็นเพราะคนจีนปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้ลูกหลานตั้งแต่เล็ก เด็กที่ก้าวเดินตามหลักคำสอนของผู้ใหญ่จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความอุตสาหะและเหนื่อยยากตั้งแต่แรกและมีความมั่งคั่งผาสุขในบั้นปลาย เป็นโจทย์ที่ต้องขบคิดว่าคนจีนสอนลูกอย่างไร

­

 

 

 

­