เรา ทุ ก คนนั้นจะมีเวลาอยู่กับลูกของเรา ได้แค่ 1 0 ปี แรก เท่านั้น

สาระน่ารู้

ในวันนี้เรามีข้อคิดดีๆมาให้ทุกท่านได้อ่าน

แล้วได้ข้อคิดได้ใช้สติในการดำรง ชี วิ ต มาอ่านกันเลย