พึ่งพาตัวเองได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่

สาระน่ารู้

­การพึ่งพาตัวเองได้นั้นเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่อยากควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้น และอยากบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องการให้ใครช่วย การพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นทำให้คุณมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะคิดอย่างไร และจะทำให้คุณค้นพบทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ในแบบของตัวเองอีกด้วย นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ยิ่งเราพึ่งพาตัวเองได้มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ! เป็นเพราะว่าคนเราจะสัมผัสได้ถึงความโล่งใจและความเบิกบานใจเวลาที่เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้