ตั้ ง แ ต่เข้าหอคืนแรก แม่สามีก็ย่องเข้าห้องทุกคืน วันหนึ่งเลยแกล้งหลับจึงได้รู้ค ว า ม จ ริ ง

สาระน่ารู้

วันนี้ได้มีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่ของเธอ เราไปฟังเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอกันนะว่าได้เป็นมาอย่างไรกันบ้าง