จงขอบคุณคนที่ทำให้คุณจนมุม

สาระน่ารู้

จงขอบคุณคนที่ทำให้คุณจนมุม

เมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณจนมุม.. “จงขอบคุณ”

ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขา

เดินขึ้นเขามักเหนื่อย และ ลำบาก แต่มันพาให้คุณไปสู่จุดที่สูงกว่า